GISPRO
Wersja Polska English version

MMS/MLS - Mobile Mapping System / Mobile Laser Scanning

Mobilny System Karotwania / Mobilny Skaning Laserowy

Wdrożyliśmy z sukcesem projekt Mobilnego Systemu Kartowania / Mobilnego Skanowania Laserowego (MMS/MLS) w którego skład wchodzą:
 • samochód
 • 3 skanery laserowe firmy Riegl, w tym dwa skanery VZ-400, które mogą być w każdej chwili zdjęte i wykorzystywane do naziemnego skanowania statycznego. Pomiędzy nimi znajduje się jeden skaner VQ-250 "profiler".Są to aktualnie najnowocześniejsze skanery na Świecie o zasięgu do 500 m,
 • 6 cyfrowych kamer 3Mpx każda,
 • GeoRadar firmy IDS, wykorzystywany do penetracji i badania stanu nawierzchni czy mobilnego wykrywania i pomiaru uzbrojenia podziemnego jezdni,
 • system pozycjonowania GPS/IMU POS LV 420 V4 firmy Applanix, wspierany przez DMI, jest to wiodące rozwiązanie na rynku.

Jest to jeden z najnowocześniejszych kompletnych systemów MMS/MLS na świecie. Mogący pozyskiwać chmurę punktów z gęstością 9-10 tys. pkt/m2 , na podstawie której wykonujemy opracowania inżynierskie z dokładnością względną (w układach relatywnych) od mxyz< 10 mm i bezwzględną (w układach absolutnych - geodezyjnych) od mz < 10 mm mxy < 30 mm.

Mobilne Skanowanie Laserowe znajduje swoje zastosowanie w:

 • generowaniu dokładnego Numerycznego Modelu Terenu dla pasa drogowego i jezdni
 • pomiarach sytuacyjno-wysokościowych obiektów liniowych (dróg, kolei, rzek)
 • diagnostyki stanu nawierzchni dróg i pomiarów głębokości kolei
 • automatycznych analiz skrajni i przejazdów ponad gabarytowych
 • modelowania 3D elewacji budynków do poziomu LoD3
 • tworzeniu baz danych ewidencji pasa drogowego
 • pomiarach pod mapy do celów projektowych
Zalety pomiarów mobilnych:

 • szybkie pomiary dużych obiektów (często w miejscach trudno dostępnych), dostarczenie wiarygodnych danych dla wszystkich faz projektowania.
 • zdjęcia i chmura punktów są produktami o większym potencjale informacyjnym od tradycyjnej mapy wektorowej.
 • skaning laserowy jest niezależny od pory dnia, więcej dni pomiarowych w roku
 • dokładność pomiaru porównywalna z klasycznymi pomiarami geodezyjnymi
 • chmura punktów jest bardzo dokładną reprezentacją obiektu w układzie 3D
 • pomiar jest bezinwazyjny, bez wstrzymywania ruchu czy prac na obiekcie,
 • automatyzacja pomiaru eliminująca błędy osobowe, przeoczenia, itp.
 • wiarygodna dokumentacja do celów planistycznych i projektowych
 • dokładność jest najwyższa wzdłuż obiektu po osi pomiaru