Pomiary sonarowe wykonywane są w celu otrzymania informacji obrazowej na temat cech geometrycznych i położenia obiektów podwodnych. W tym celu wykorzystujemy wieloczęstotliwościowy sonar holowany, który wraz z dedykowanym oprogramowaniem umożliwia:

  • poszukiwanie obiektów podwodnych (m.in. wraków, ciał),
  • sprawdzenie czystości dna, trałowanie hydroakustyczne,
  • analizę danych sonarowych,
  • sporządzenie sonarowego sprawozdania z badania dna,
  • tworzenie mozaiki sonarowej.