Ortofotomapa jest jednym z najpopularniejszych produktów fotogrametrycznych, posiadającym ogromny potencjał informacyjny i interpretacyjny. Ortofotomapy są wykorzystywane w administracji we wszystkich sektorach gospodarki min. w obszarze bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Wraz z rozwojem sensorów lotniczych pozyskanie zdjęć i opracowanie ortofotomap stało się efektywniejsze, a co za tym idzie tańsze.

Posiadamy ogromne doświadczenie w opracowaniu ortofotomap na podstawie zarejestrowanych naszymi załogowymi i bezzałogowymi platformami zdjęć lotniczych. Do tej pory zrealizowaliśmy opracowania obejmujące obszar o powierzchni blisko pół miliona kilometrów kwadratowych. W zależności od potrzeb naszych klientów i celu wykorzystania produktu oferujemy opracowania o rozdzielczości terenowej piksela od 1 do 50 cm, w szczególności w kanałach spektralnych R G B NIR, RE, lecz również w podczerwieni termalnej. Ponadto oferujemy tworzenie ortofotomap na podstawie zdjęć hiperspektralnych. Nasze opracowania wykorzystywane są między innymi przez ARIMR do cyklicznej modernizacji i aktualizacji baz danych Systemu LPIS.