Nasza oferta w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji obejmuje cały proces budowlany poczynając od wyznaczenia terenu budowy, poprzez założenie osnowy realizacyjnej, wytyczenie w terenie zaprojektowanych obiektów budowlanych i kończąc na sporządzeniu geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. W sytuacjach szczególnych wykonujemy także geodezyjny monitoring osiadania i odkształceń budowli i gruntu.

Oferujemy obsługę geodezyjną wszelkiego typu zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności w zakresie budownictwa: drogowego, kolejowego, przemysłowego, infrastrukturalnego, hydrotechnicznego i ogólnego. Prace terenowe wykonujemy posługując się najnowocześniejszym sprzętem pomiarowym renomowanych firm gwarantujących niezawodność i precyzję wykonywania pomiarów. W zależności od potrzeb stosujemy tradycyjne technologie geodezyjne, lub rozwiązania nowoczesne oparte na skanowaniu laserowym czy fotogrametrii.