BIM (ang. Building Information Modelling) to proces zbierania i aktualizowania informacji na temat projektowanego/budowanego lub istniejącego obiektu oraz zarządzanie nim. Technologia BIM wykorzystywana jest w szczególności przez branżę architektoniczno-inżynieryjno-konstrukcyjną, obejmującą między innymi: obiekty kubaturowe (szkoły, szpitale, lotniska, zakłady przemysłowe, budynki mieszkalne itp.), infrastrukturę drogową i kolejową oraz różnego rodzaju obiekty inżynieryjne on-shore i off-shore.

Głównym założeniem BIM jest współpraca między inwestorami, architektami i podwykonawcami w środowisku zawierającym model 3D obiektu oraz wszystkie niezbędne atrybuty i metadane dotyczące poszczególnych składowych budynku oraz realizacji kolejnych etapów projektu, w skrócie jest to zarządzanie i dzielenie się informacją pomiędzy poszczególnymi branżami w procesie budowy i eksploatacji obiektu budowlanego.

Prawidłowo wykonany model BIM powinien umożliwiać zespołom projektowym i budowlanym koordynację informacji i komunikację przez cały cykl życia projektu oraz przeprowadzanie analiz i wykorzystywanie udostępnionych informacji do przewidywania potencjalnych skutków podejmowanych działań.
BIM może zostać wdrożony na każdym etapie projektu. Dobrze sprawdzi się również przy planowaniu przebudowy istniejących obiektów. Niezbędne jest do tego wykonanie inwentaryzacji metodą pozwalającą na utworzenie trójwymiarowego modelu budowli z odpowiednią dokładnością.
Nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu danych przestrzennych pozwala nam na dostarczanie informacji na potrzeby budowy modeli BIM. Wykorzystując metodę skanowania laserowego jesteśmy w stanie wykonać bardzo dokładną inwentaryzację 3D obiektu, a opracowane przez nas „cyfrowe bliźniaki” mogą być przekazywane klientowi w różnych formatach kompatybilnych z oprogramowaniem BIM.
Przewagą skanowania 3D nad klasycznymi pomiarami inwentaryzacyjnymi jest sposób prezentacji wyników w postaci chmury punktów umożliwiający wykonanie wszystkich niezbędnych domiarów oraz przeprowadzenie różnego rodzaju analiz geometrycznych i kubaturowych. Ponadto umożliwia tworzenie modelu BIM w widoku 3D pracując na realnych, aktualnych wymiarach obiektu. Zwykle architekci są zmuszeni wspomagać się jedynie rastrowymi obrazami w postaci fotografii modelowanego obiektu oraz rzutami 2D.
Chmura punktów umożliwia również wykrywanie kolizji już na etapie projektowania i umożliwia szybką analizę aktualnej sytuacji przestrzennej. Rzuty kondygnacji, rzuty elewacji, przekroje oraz zwymiarowane detale mogą zostać wygenerowane bezpośrednio na podstawie chmury punktów, która jest bardziej szczegółowa, niż pomiary wykonane taśmą mierniczą, tachimetrem czy dalmierzem laserowym. Eliminowany jest też problem braku kątów prostych czy niesymetryczności obiektu oraz często zdarzającej się zmiennej grubości ścian.