Głównym zadaniem hydrografii jest tworzenie i aktualizowanie morskich i śródlądowych map nawigacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, aktualnie w Polsce obserwujemy ciągły rozwój infrastruktury portowej oraz prac nad użeglowieniem kluczowych dla gospodarki i jednocześnie największych w naszym kraju rzek: Wisły i Odry.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie wykonujemy pomiary batymetryczne i sonarowe w strefie przybrzeżnej obszarów morskich, w portach oraz na wodach śródlądowych (rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki wodne). Do badań wykorzystujemy jednostki pomiarowe wyposażone w wysokiej klasy urządzenia hydrograficzne m.in. system sonarowy, profilomierz osadów dennych (subbotom-profiler), dwugłowicową echosondę wielowiązkową. Do określenia dokładnej pozycji sonaru pod wodą używamy systemu pozycjonowania podwodnego USBL.

Realizujemy: planszety batymetryczne, inspekcje podwodne, obliczenia kubaturowe, Numeryczne Modele Terenu obszarów dennych, kompletne dokumentacje sprawozdawcze. Zajmujemy się również poszukiwaniem i lokalizowaniem obiektów podwodnych oraz sprawdzaniem czystości dna.

W połączeniu z danymi z mobilnego skaningu laserowego z pokładu łodzi możemy zaproponować modele dna wraz z całą infrastrukturą i elementami dookoła akwenu. Z kolei do pozyskania informacji o geometrii płytkich zbiorników wodnych możemy zaoferować lotniczy skaning batymetryczny, który doskonale uzupełnia tradycyjne pomiary batymetryczne.