Popularność bezzałogowych systemów latających przełożyła się na ogromny rozwój tej branży w ostatnich latach. W efekcie przestały one być jedynie „latającymi kamerami”. Dziś możliwe jest wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w połączeniu z profesjonalnymi, przystosowanymi do pozyskiwania precyzyjnych danych, lotniczymi skanerami laserowymi. Chmury punktów pozyskane z ich wykorzystaniem umożliwiają tworzenie bardzo dokładnych, numerycznych modeli terenu.

Jak działa system bezzałogowego skanowania laserowego?

Systemy bezzałogowego skanowania laserowego swoją specyfiką najbardziej przypominają typowe skanery lotnicze. Zasadnicze różnice sprowadzają się do innego rozmiaru, wagi oraz zasięgu pomiaru. Podstawowymi elementami systemu pomiarowego są sensor LiDAR, IMU oraz odbiornik GNSS. W razie potrzeby w większości funkcjonujących na rynku rozwiązań dokładana jest kamera RGB. W wielu sensorach największym ograniczeniem jest liczba rejestrowanych odbić impulsu laserowego. Jeśli wynosi ona mniej, niż 5-6 rejestrowanych odbić, to mogą pojawiać się problemy z dotarciem impulsu laserowego do powierzchni gruntu w przypadku gęstej roślinności, czy lasu. W konsekwencji niemożliwe może okazać się przygotowanie numerycznego modelu terenu oddającego prawdziwą rzeźbę gruntu.

System bezzałogowego skanowania laserowego – rozwiązanie własne.

W przypadku wysokiej klasy sensorów LiDAR ograniczeniem może być ich waga, która dla platform bezzałogowych ma kluczowe znaczenie. Dlatego też do pozyskiwania tego typu danych wykorzystujemy własne, hybrydowe rozwiązanie. Dzięki czemu możemy wynieść w przestrzeń powietrzną sensorykę o wadze około 6 kg z jednoczesnym zachowaniem długotrwałości lotu na poziomie nawet 1,5 godziny. Pozwala nam to na mapowanie obszarów nieosiągalnych dla wielu innych systemów pomiarowych. Pozyskujemy dane z szybkością 1 500 000 pkt/s zachowując jednoczesną możliwość gromadzenia danych RGB (60 Mpx) oraz w razie potrzeby 4 dodatkowych kanałów spektralnych (G, R, Re, IR). Co więcej, z uwagi na hybrydowe zasilanie naszego UAV gotowość do kolejnego lotu mamy w zasadzie zaraz po wylądowaniu. Nie jesteśmy ograniczeni koniecznością ładowania baterii w terenie.

Zastosowanie bezzałogowego skanowania laserowego (ULS)

Dzięki wykorzystaniu hybrydowego UAV nasz system pomiarowy może efektywnie pozyskiwać dane dla dużych obszarów. Dzięki czemu zastosować je można:

  • do mapowania terenu na potrzeby map do celów projektowych
  • mapowania rozległych stanowisk archeologicznych (także zlokalizowanych w lesie)
  • pomiarów kruszyw czy dużych wyrobisk
  • pomiarów zmian linii brzegowej na odcinkach kilku-kilkunastu kilometrów
  • monitorowania zmian w terenie

Zalety skaningu laserowego

Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych niesie ze sobą wiele zalet. Za pomocą dronów możliwe jest znacznie szybsze pozyskanie danych pomiarowych, niż w przypadku pomiarów bezpośrednich. Na uwagę zasługuje również dokładność, uniwersalność i bezpieczeństwo całego procesu. Zastosowanie technologii LiDAR charakteryzuje się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości usługi, umożliwiając pozyskanie danych nawet w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych.

Nasi klienci oprócz wykonania usługi mogą również liczyć na doradztwo i wybór najlepszej metody dla konkretnego zadania.