Digital Twin to jeden z najnowszych trendów informacji przestrzennej. Idea przenoszenia świata rzeczywistego do wirtualnego jest dla nas bliska od wielu lat. Nasz sprzęt pomiarowy umożliwia bardzo szybkie obrazowanie otaczającego świata bez fizycznej w niego ingerencji. Dzięki czemu mamy możliwość bezpiecznego przeniesienia do świata cyfrowego obiektów o wysokiej wartości kulturowo-historycznej. Możemy obrazować i replikować obiekty małe oraz całe przestrzenie zaczynając od kilku budynków, a kończąc na dużych powierzchniach.

Prezentacja naszych modeli 3D może mieć charakter, nie tylko statyczny – możliwość przeglądania modeli na ekranie komputera, lecz także dynamiczny – wykorzystanie w aplikacjach VR, czy symulacjach pojazdów mechanicznych. Cyfrowy bliźniak, to nowe możliwości w zakresie zarządzania oraz przede wszystkim planowania.