Numeryczny Model Terenu stanowi cyfrową reprezentację terenu po usunięciu wszystkich obiektów na nim występujących, takich ja np. niska, średnia i wysoka roślinność, infrastruktura oraz budynki. Produkt ten może być przygotowany w oparciu o różne zestawy danych. Jednym z podstawowych sposobów pozyskania danych do przygotowania NMT jest bezpośredni pomiar geodezyjny w terenie. Co więcej, nawet jeśli taki pomiar był wykonany w celu innym, niż przygotowanie numerycznego modelu terenu – na przykład do przygotowania mapy topograficznej – może on być dziś wykorzystany do opracowania cyfrowej reprezentacji powierzchni. Tym sposobem możemy przygotować model terenu już nieistniejącego w oparciu o archiwalne materiały kartograficzne.

Do opracowania Numerycznych Modeli Terenu najczęściej wykorzystujemy jednak najnowsze technologie. W tym, przede wszystkim skaning laserowy. W zależności od potrzeb naszych Klientów pomiary możemy wykonać z wykorzystaniem naziemnych skanerów laserowych (TLS), mobilnych skanerów laserowych (MLS) czy też z pułapów lotniczych z wykorzystaniem bazzałogowego statku powietrznego (ULS) lub samolotów załogowych (ALS). Wykorzystywane przez nas skanery laserowe umożliwiają rejestrowanie pełnego przepływu fali tzw. full-waveform. W uproszczeniu rzecz ujmując, oznacza to, że szansa na dotarcie impulsu laserowego do gruntu i jego odbicie się od niego jest znacznie bardziej prawdopodobne, niż w skanerach niewykorzystujących tej technologii.

Dzięki wykorzystaniu chmury punktów dysponujemy wprawdzie informacją znacznie szerszą, niemniej po jej odpowiednim przygotowaniu i wyodrębnieniu klasy gruntu możemy wygenerować dokładne modele terenu. W zależności od potrzeb mogą to być modele wysokorozdzielcze, lub zgrubne, reprezentujące bardzo duży obszar. Przygotowujemy numeryczne modele terenu do pracy w oprogramowaniu GIS, CAD oraz praktycznie każdym innym, w zależności od potrzeb. Nasza ścieżka technologiczna w zasadzie nie ma ograniczeń w tym zakresie.
Numeryczne modele terenu, to bardzo ważne źródło informacji. Wykorzystuje się je dziś w wielu dyscyplinach, przy wielu zadaniach. Są one niezastąpione w czasie prac budowlanych. Doskonale sprawdzają się w przypadku obliczania objętości mas ziemnych, hałd, czy też obiektów budowlanych. Zastosowanie znajdują również przy pracach projektowych, jako podstawa opracowania. Wreszcie mogą być przydatne do dokładnej inwentaryzacji nawierzchni, celem wyznaczania jej odchyleń od danego poziomu.
Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu NMT. Pozyskaliśmy dane i opracowaliśmy modele terenów w ramach projektów ISOK i CAPAP dla niemal 100 tysięcy kilometrów kwadratowych. W przypadku projektów drogowych opracowujemy modele z dokładnością nawet poniżej 1 centymetra. Wreszcie na potrzeby analizy odkształceń niewielkich powierzchni możemy osiągać dokładności na poziomie nawet kilku milimetrów.