Wykonujemy Numeryczne Modele Terenu (NMT) na bazie skaningu laserowego lotniczego, mobilnego i naziemnego.

NMT jest cyfrową reprezentacją powierzchni terenu nieuwzględniającą obiektów na nim występujących takich jak np. niska, średnia i wysoka roślinność oraz budynki. Duże zapotrzebowanie na takie dane i szerokie możliwości zastosowania w różnych dziedzinach uczyniły je znakomitym materiałem do rozmaitych analiz i obliczeń geoprzestrzennych. Numeryczny model terenu może być wsparciem w procesach projektowych i inwestycyjnych. Znajduje swoje zastosowanie w analizach, prognozach dotyczących zjawisk fizycznych, gospodarczych i społecznych.

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskaniu danych i opracowaniu numerycznego modelu terenu w ramach projektów ISOK i CAPAP dla łącznej powierzchni ok. 100 tysięcy km kwadratowych. Wspieramy również realizacje inwestycji o zasięgu lokalnym i krajowym od wstępnych etapów koncepcyjnych, aż po inwentaryzację powykonawczą. W przypadku projektów drogowych możemy wykonać modele terenu z dokładnością wysokościową poniżej 1 cm. Cyklicznie pozyskując dane dostarczamy również różnicowe modele terenu dla celów monitoringu np. kopalń odkrywkowych. Na podstawie NMT wykonujemy obliczanie objętości i bilansowanie robót ziemnych, przekroje terenowe, wyznaczanie obszarów zalewowych i wiele innych analiz.