Geofizyczna metoda georadarowa, czy inaczej badania GPR (Ground Penetrating Radar) jest techniką badań sięgającą swoimi początkami połowy XX wieku. Jej działanie polega na emisji fal elektromagnetycznych przez antenę nadawczą w określonym wcześniej zakresie wraz z ich rejestracją przez antenę odbiorczą po odbiciu od napotkanych struktur. Dzięki częstemu próbkowaniu w trakcie prowadzonych badań możliwe jest rejestrowanie profili pomiarowych wzdłuż trasy przejazdu GPRu. Rozróżniać na nich można zarówno zmiany warstw, jak również anomalie od obiektów liniowych, czy punktowych.

To szybka, precyzyjna i uniwersalna technika badań podpowierzchniowych, bezinwazyjna dla badanego obiektu. Wykonywanie pomiarów metodą georadarową GPR umożliwia tworzenie map głębokościowych, badanie podłoża gruntowego czy struktur podziemnych, takich jak sieci kablowe, struktury archeologiczne, w tym także mapowanie miejsc pochówków.

rozpoznanie układu zabudowy nieistniejącego miasta

Wyniki badań GPR dostępne są w czasie rzeczywistym, już w trakcie wykonywania pomiarów. Jednak ich czytelność można poprawić po przetworzeniu w specjalistycznym oprogramowaniu. Wówczas możliwe jest również przygotowanie szczegółowych profili czy planów dla poszczególnych głębokości.

Przeprowadzamy badania georadarowe struktur podziemnych na terenie całej Polski, jak i poza jej granicami.

Skuteczność i zasięg metody georadarowej

Skuteczność przeprowadzonych badań georadarowych uzależniona jest od wielu czynników. Za najistotniejszy należy uznać właściwości fizyko-chemiczne badanych struktur. Bowiem to właśnie od nich zależy jak silne jest tłumienie fali emitowanej przez anteny georadarowe. Dlatego też, niejednokrotnie trudno jest dokładnie określić głębokość penetracji przed przeprowadzeniem badań w terenie.

Zasięg badania infrastruktury podziemnej georadarem zależy również od częstotliwości w jakiej pracują anteny georadarowe. Wykonywanie pomiarów na większych głębokościach wymaga użycia anten o niższych częstotliwościach, a co za tym idzie mniejszej szczegółowości. Natomiast badania georadarowe prowadzone na niższych głębokościach, tj. do 1,5 m, wymagać będą emisji fal o wyższej częstotliwości, skutkując poziomem szczegółowości do nawet kilkunastu centymetrów.

Zastosowania metody georadarowej

Badania metodą georadarową stosujemy w wielu branżach, w tym m.in. w archeologii, budownictwie, drogownictwie, a nawet kryminalistyce. Wykrywanie infrastruktury podziemnej georadarem pomaga w planowaniu inwestycji, z kolei w przypadku dróg umożliwia rozpoznanie struktury ich warstw jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych. Z kolei badania georadarowe w archeologii wykorzystuje się do poszukiwania pozostałości podziemnych struktur lub lepszego rozpoznania znanych obiektów.

Dotychczas realizowaliśmy wielkopowierzchniowe badania archeologiczne georadarem z sukcesem identyfikując pozostałości po zabudowie średniowiecznego miasta czy reliktach zabudowy z XIX-XX wieku. Rozpoznawaliśmy strukturę przestrzenną nieistniejących cmentarzy, wskazując gdzie zlokalizowane były pochówki. Zajmowaliśmy się miejscowym wykrywaniem infrastruktury podziemnej, głównie uzbrojenia podziemnego (kable, rury). Wreszcie, przy pomocy metody GPR z wykorzystaniem anteny 1 600 MHz wykonywaliśmy badania dróg, wyznaczając zasięg poszczególnych warstw.

Co szczególnie istotne wszystkie prowadzone badania mogą odbywać się zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach.

Dlaczego my?

Na co dzień dysponujemy zestawem jednego z wiodących producentów georadarów (IDS) z antenami 1 600 MHz oraz 400 MHz. Taka konfiguracja GPR umożliwia dokładne rozpoznanie struktur zalegających na niewielkiej głębokości (zasięg metody georadarowej do ok. 0,5 m) oraz mniej szczegółowe rozpoznanie struktur na większych głębokościach (do ok. 2-2,5 m).

Opracowujemy indywidualną koncepcję badania georadarem w zależności od badanych struktur, w razie potrzeby dysponując możliwością zorganizowania innych anten dostosowanych do potrzeb Klienta.