Georadar, czy inaczej GPR (Ground Penetrating Radar) to technologia badania podłoża sięgająca swoimi początkami połowy XX wieku. Od tego czasu jest ona doskonalona szczególnie w zakresie przetwarzania danych. Jest to najbardziej uniwersalna metoda detekcji podpowierzchniowej.

W swoim portfolio mamy prace zrealizowane na dużych powierzchniach oraz precyzyjne prace w obrębie pojedynczych zabudowań. GPR znakomicie sprawdza się w detekcji obiektów archeologicznych oraz identyfikacji miejsc po pochówkach na nieistniejących cmentarzach. Z sukcesem może on służyć do poszukiwania fundamentów nieistniejącej zabudowy. Wreszcie wykorzystujemy go również do identyfikacji grubości podbudowy dróg oraz detekcji rozmaitego uzbrojenia podziemnego. Na co dzień pracujemy z georadarem (w zależności od konfiguracji) umożliwiającym pomiar do głębokości ok. 2-2,5 m pod powierzchnię gruntu lub kilkudziesięciu centymetrów z wysoką rozdzielczością.

rozpoznanie układu zabudowy nieistniejącego miasta