Georadar, czy inaczej GPR (Ground Penetrating Radar) jest technologią sięgającą swoimi początkami połowy XX wieku. Jest to urządzenie emitujące falę radarową w określonym zakresie oraz odbierające falę powrotną odbitą od napotkanych struktur. Dzięki częstemu próbkowaniu możliwe jest rejestrowanie profili pomiarowych wzdłuż trasy przejazdu GPRu. Rozróżniać na nich można zarówno zmiany warstw, jak również anomalie od obiektów liniowych, czy punktowych. Jest to najbardziej uniwersalna metoda detekcji podpowierzchniowej.

Skuteczność badań georadarowych uzależniona jest od wielu czynników. Za najistotniejszy należy uznać właściwości fizyko-chemiczne badanych struktur. Bowiem to właśnie od nich zależy jak silne jest tłumienie fali radarowej. Dlatego też, niejednokrotnie trudno jest dokładnie określić głębokość penetracji przed przeprowadzeniem badań w terenie.

rozpoznanie układu zabudowy nieistniejącego miasta

Na co dzień dysponujemy zestawem jednego z wiodących producentów georadarów (IDS) z antenami 1 600 MHz oraz 400 MHz. Taka konfiguracja umożliwia dokładne rozpoznanie struktur zalegających na niewielkiej głębokości (do ok. 0,5 m) oraz mniej szczegółowe rozpoznanie struktur na większych głębokościach (do ok. 2-2,5 m). W razie potrzeby dysponujemy możliwością zorganizowania innych anten dostosowanych do potrzeb Klienta.

Georadar stosujemy w wielu branżach. Dotychczas realizowaliśmy wielkopowierzchniowe badania na stanowiskach archeologicznych z sukcesem identyfikując pozostałości po zabudowie średniowiecznego miasta czy reliktach zabudowy z XIX-XX wieku. Rozpoznawaliśmy strukturę przestrzenną nieistniejących cmentarzy, wskazując gdzie zlokalizowane były pochówki. Miejscowo wykrywaliśmy elementy uzbrojenia podziemnego (kable, rury). Wreszcie, dzięki zastosowaniu anteny 1 600 MHz wykonywaliśmy badania podbudowy dróg wyznaczając zasięg poszczególnych warstw.