Pomiary batymetryczne wykonywane są, aby pozyskać informację na temat głębokości danego akwenu, a co za tym idzie ukształtowania dna zbiornika wodnego. Wyniki pomiaru wykorzystywane są m.in. w celu sporządzania map nawigacyjnych (aby zapewnić bezpieczeństwo żeglugi), analizy żeglowności portów i dróg wodnych, lokalizacji zatopionych obiektów oraz szacowania stopnia zamulenia zbiorników retencyjnych i osadowych. Wykorzystując system echosondy wielkowiązkowej (dwu lub jednogłowicowy) jesteśmy w stanie dostarczyć bardzo wiarygodne dane 3D spod powierzchni wody.

Wykonujemy:

  • pomiary echosondą wielowiązkową lub jednowiązkową,
  • analizę i obróbkę danych batymetrycznych w specjalistycznym oprogramowaniu,
  • planszety batymetryczne,
  • obliczenia kubaturowe dna,
  • Numeryczne Modele Dna,
  • dokumentację sprawozdawczą.