W odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie pomiarów i badań dna rzek, jezior i mórz, oferujemy pozyskanie i opracowanie danych wysokościowych dna z wykorzystaniem technologii lotniczego skanowania batymetrycznego. Wykorzystujemy do tego celu jeden z najnowszych na rynku skanerów laserowych emitujący zieloną wiązkę lasera. Z pułapów lotniczych możliwe jest wykonywanie pomiarów na niewielkich głębokościach, w miejscach do których utrudnione jest dopłynięcie jednostką pływającą. Dlatego też, dane tego typu stanowią doskonałe uzupełnienie wykonywanych przez nas pomiarów z pokładu łodzi. Dzięki wykorzystaniu, jako platformy nośnej, jednego z naszych samolotów prowadzone przez nas skanowanie batymetryczne jest nie tylko bardzo efektywne, lecz także ekonomiczne. Ponadto niewątpliwą jego zaletą jest wysoka mobilność. W ciągu jednego dnia możliwe jest zeskanowanie obiektów oddalonych od siebie o nawet kilkadziesiąt kilometrów.