Z pokładów naszych platform lotniczych wyposażonych w skanery laserowe możemy skutecznie prowadzić wielkopowierzchniowe pomiary. Rejestrowane dane przydatne są procesach planowania przestrzennego, monitoringu środowiska, czy też inwestycji infrastrukturalnych.

Korzystamy z rozwiązań wiodących producentów sprzętów pomiarowych oraz systemów pozycjonowania, dzięki czemu dane możemy pozyskiwać nie tylko szybko (1 330 000 pomiarów/sekundę), lecz również z dużą dokładnością (do 10 mm). Co więcej, technologia full-waveform stosowana w naszych skanerach umożliwia pozyskanie niezliczonej ilości informacji. Analiza pełnego przepływu fali doskonale sprawdza się w projektach związanych z ochroną środowiska oraz archeologią. Najlepsze rezultaty przynosi na terenach zalesionych, gdzie możliwe staje się nie tylko dotarcie wiązki do gruntu, lecz także identyfikacja poszczególnych obiektów napotkanych przez wyemitowaną wiązkę.

Warte podkreślenia jest to, że w momencie skanowania, jako jedynie w Polsce, synchronicznie możemy pozyskiwać wielkoformatowe (450 Mpx), pięciokanałowe (R, G, B, NIR, Re) zdjęcia lotnicze. Czynnik ten istotny jest nie tylko ze względów ekonomicznych, lecz również realizacyjnych. Korzystając z naszego rozwiązania znacząco redukuje się czas trwania projektów. Otrzymuje się również jednoczasową informację z różnych sensorów, co znacząco zwiększa możliwości interpretacyjne.