Na podstawie numerycznego modelu pokrycia terenu wygenerowanego z chmury punktów lotniczego skanowania laserowego oraz ortofotomapy, jak również danych meteorologicznych opracowujemy mapy nasłonecznienia.

W ślad za rosnącą popularnością instalacji paneli fotowoltaicznych zachodzi konieczność dostarczenia informacji o potencjale słonecznym i szacowaniu uzyskanej energii z części dachu budynku. Nasłonecznienie pojedynczego dachu jest określone przy wykorzystaniu danych o orientacji i nachyleniu dachu, elementach na nim umieszczonych zmniejszających powierzchnię na której można umieścić kolektor słoneczny oraz o sąsiednich obiektach (budynki, drzewa) powodujących zacienienie. Tak przygotowana analiza daje wiarygodną informacje dla pojedynczych inwestorów, firm sprzedających i instalujących fotowoltaikę oraz samorządów realizujących politykę wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Ponadto wspieramy architektów i urbanistów w zakresie analiz wpływu realizacji nowej inwestycji na zacienienie obiektów sąsiednich oraz przygotowujemy „mapy cieni” terenów sąsiadujących z obiektami wysokiej zabudowy.

mapa_nasl