Każdy proces budowlany zaczyna się od projektu zagospodarowania terenu. Aby poprawnie móc zaprojektować przyszłe rozwiązania, niezbędna jest mapa do celów projektowych. Mapa do celów projektowych wykonywana jest na podkładzie mapy zasadniczej uzupełniona o aktualną sytuację terenową. Jest ona niezbędnym elementem każdej planowanej inwestycji.

Wykonujemy głównie mapy do celów projektowych pod inwestycje liniowe takiej jak drogi, koleje czy sieci przesyłowe. Do każdej mapy wykonujemy dodatkowo ortofotomapy, co wraz z mapą daje kompleksowy obraz przyszłych działań inwestycyjnych. W przypadku terenów trudnodostępnych dla pomiarów tradycyjnych korzystamy z technologii skanowania laserowego.