Od wielu lat realizujemu zamówienia związane z opracowaniem Baz Danych Obiektów Topograficznych. Bazy opracowywane są w oparciu o analizę danych pozyskanych z wielu źródeł. Wśród nich wymienić można takie jak: ortofotomapy, bazy GIS, wywiady terenowe. Produkty wykonane przez nasz zespół znajdują się m.in. w krajowym zasobie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.