Wykorzystywane przez nas technologie umożliwiają tworzenie pełnej dokumentacji CAD. Najbardziej jej oczywistą formą jest dokumentacja 2D reprezentująca duże powierzchnie, bądź elementy pionowe niewielkich obiektów, jak choćby elewacja budynku. Może ona też być efektem wektoryzacji przekrojów rozmaitych instalacji, czy obiektów.

Bardziej zaawansowana jest dokumentacja 3D, która z kolei może stanowić reprezentację pełnej geometrii instalacji przemysłowych, brył budynków, czy też obiektów inżynierskich. Ten rodzaj dokumentacji wykonujemy w oparciu o dane ze skaningu laserowego, jak również z klasycznego pomiaru geodezyjnego z wykorzystaniem tachimetrii, czy odbiornika GNSS.