Obowiązek cyklicznego sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem POŚH, zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.), należy do starostów, zarządców dróg, linii kolejowych i lotnisk, obiektów o parametrach wskazanych w ustawie POŚ.

Przygotowujemy mapy akustyczne i POŚH, a w szczególności dostarczamy pełną bazę geoprzestrzennych dedykowanych danych źródłowych koniecznych do wskazanych opracowań. Mowa tu o wysokorozdzielczych ortofotomapach, modelach 3D zabudowy na różnych poziomach szczegółowości, numerycznym modelu terenu, numerycznym modelu pokrycia terenu, wektorowej bazie dróg, kolei oraz pozostałych, niezbędnych warstwach tematycznych.