Technologia skanowania laserowego w ostatnich kilkunastu latach rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Co raz częściej wykorzystywana jest w branżach, w których jeszcze 10 lat temu nie widziano jej zastosowania. Nasza spółka jako jeden z pierwszych jej użytkowników w pełnym spektrum (skaning naziemny, mobilny oraz lotniczy) w Europie, po dziś stara się podążać za najnowszymi trendami oraz wyznaczać własne kierunki rozwoju. Nie tylko wykorzystujemy sprzęt w rynkowych konfiguracjach, lecz także tworzymy własne, autorskie rozwiązania. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Możemy nie tylko skutecznie zrealizować pomiar, ale przede wszystkim doradzić w zakresie optymalnego doboru sprzętu. Tam gdzie najlepiej zadziała skaning lotniczy, niekoniecznie sprawdzi się skaning mobilny. Tam gdzie najlepiej sprawdzi się dany typ skanera naziemnego, niekoniecznie sprawdzi się inny typ. Dzięki szerokiemu zapleczu technicznemu, zawsze dobieramy technologię odpowiednią do charakterystyki zadania.

Technologię LiDAR, której akronim wywodzi się od angielskiego zwrotu „Light Detection and Ranging” można różnicować nie tylko ze względu na pułap pozyskiwania danych, lecz także sposób pracy skanera. Lotnicze skanery laserowe różnicować można choćby ze względu na rodzaj wykorzystywanego lustra, a co za tym idzie sposób pozyskiwania danych (dystrybucję punktów w przestrzeni). Różny może też być rodzaj wykorzystanego lasera. Skanery działające w zakresie światła czerwonego doskonale sprawdzają się w zadaniach związanych z pomiarami topograficznymi. Z kolei wyjątkową cechą skanerów działających w zakresie światła zielonego jest możliwość wykonywania pomiarów batymetrycznych.

W przypadku topograficznego skanowania laserowego dzięki zastosowaniu platformy bezzałogowej (drona). Możemy efektywnie wykonywać skanowanie relatywnie niedużych powierzchni. Co jednak istotne, wykorzystywany przez nas do tego celu skaner laserowy charakteryzuje precyzja na poziomie 5 mm.

Podobnie rzecz ma się w przypadku skanerów naziemnych oraz mobilnych. W tym przypadku można mówić o dwóch zasadniczych technologiach – skanerach impulsowych oraz skanerach fazowych. Obie te technologie wykorzystywane w skanerach laserowych mają swoje mocne i słabe strony. W dużym uproszczeniu rzecz ujmując – skanery fazowe pozwalają na wykonanie bardziej precyzyjnych skanów na mniejszych odległościach, z kolei skanery impulsowe umożliwiają pracę na większych odległościach. Skanery impulsowe cechuje również większa elastyczność zastosowania i mniejsza zależność od warunków zewnętrznych.

To co łączy każdą z metod skanowania laserowego, to efekt końcowy, czyli tak zwana „chmura punktów”. Jest to zapis wyników pomiarów w postach współrzędnych XYZ każdego punktu, od którego odbiła się wiązka lasera. Dodatkowo dzięki zastosowaniu specjalistycznych formatów zapisu danych chmury punktów, możliwe jest dostarczenie szeregu informacji dodatkowych. Są to między innymi intensywność odbicia wiązki od obiektu, klasa do jakiej jest przypisany dany punkt, czy wreszcie wartości RGB każdego z punktów.

Dzięki szerokiemu zapleczu technicznemu jesteśmy w stanie dostarczać chmury punktów obiektów kubaturowych, odcinków liniowych otwartych (np. drogi, rzeki, linie energetyczne), a także zamkniętych (np. tuneli), niewielkich oraz bardzo dużych powierzchni. A wszystko to, z możliwie najlepszym stosunkiem jakości do ceny.