Wśród naszych usług nie brakuje również baz danych GIS. Zajmujemy się zarówno ich tworzeniem, jak i zasilaniem. Dane opracowujemy w oprogramowaniu dostosowanym do potrzeb Klienta. Od początku działalności opracowujemy bazy GIS na potrzeby m.in. geodezji, archeologii, leśnictwa, urbanistyki i planowania przestrzennego. Wśród ciekawszych realizacji wskazać możemy: budowę bazy obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków nieruchomych oraz archeologicznych dla obszaru całej Polski, budowę bazy danych studni i komór sanitarnych na terenie miasta Szczecin, budowę systemu GIS Cmentarza Janowskiego we Lwowie.