Mapy do celów prawnych to specjalistyczne opracowania kartograficzne, wykonane przez geodetę uprawnionego z zakresu 2, które przedstawiają przebieg granic nieruchomości, potrzebne dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków.

Mapy do celów prawnych zawierają m.in.:

 • dokładny przebieg granic nieruchomości,
 • poszczególne numery działek,
 • numer księgi wieczystej,
 • powierzchnię działek,
 • opis z nazwami ulic czy miejscowości.

Wykonanie mapy do celów prawnych wymaga danych takich jak położenie i numer ewidencyjny działki. Geodeta uprawniony przeprowadza wywiad terenowy, a następnie na skutek badania ksiąg wieczystych, aktów notarialnych oraz innych dokumentów geodezyjnych i kartograficznych pozyskuje niezbędne dane do utworzenia mapy geodezyjnej. Ostatnim etapem sporządzania mapy do celów sądowych jest poddanie jej weryfikacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Sporządzenie dokumentacji w formie mapy prawnej najczęściej wiąże się z:

 • podziałem spadku,
 • założeniem księgi wieczystej,
 • kupnem lub przekazaniem nieruchomości,
 • zasiedzeniem nieruchomości,
 • zniesieniem współwłasności, np. przy rozgraniczaniu działki,
 • ustaleniem służebności gruntowej,
 • ubieganiem się o odszkodowanie za nieruchomość,
 • odkryciem błędów pomiędzy widniejącym w dokumentach stanem mapy ewidencji gruntów, a stanem faktycznym.

Rodzaje map do celów prawnych

Wykonanie mapy do celów prawnych związane jest z prowadzeniem działań związanych z prawem własności. Najczęściej sporządzanie map ma miejsce w trakcie podziału nieruchomości lub jej zakupu. Dzięki szczegółowej dokumentacji geodezyjnej możliwe jest bezproblemowe ustalenie granic nieruchomości gruntowej wraz z przestrzennym rozmieszczeniem zlokalizowanych na niej obiektów.

Na potrzeby podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych sporządza się mapy do celów prawnych, którymi są m.in.:

 • mapy z projektem podziału nieruchomości, sporządzone na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
 • mapy scalania i podziału nieruchomości, sporządzone na podstawie Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
 • inne mapy z projektem podziału nieruchomości, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami,
 • mapy z projektem scalenia gruntów,
 • mapy z projektem wymiany gruntów,
 • mapy klasyfikacyjne,
 • mapy gruntów objętych wnioskiem w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia, zwane mapami zasiedzenia nieruchomości;
 • mapy do ustalenia służebności gruntowych,
 • inne opracowania geodezyjne do celów prawnych,
 • rejestry lub wykazy zawierające dane dotyczące gruntów lub ich części składowych.

Dysponujemy ogromnym doświadczeniem, wiedzą i niezbędnymi narzędziami, które znacznie przyspieszają wykonanie mapy do celów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób niezwykle szczegółowy. Gwarantujemy pełną przejrzystość naszych prac w trakcie całego procesu przygotowywania dokumentacji geodezyjnej.