Mapa koron drzew jest graficzną prezentacją wyników analiz teledetekcyjnych. Na ich potrzeby wykorzystujemy dane pozyskiwane naszymi platformami lotniczymi. W szczególności są to wysokorozdzielcze rastrowe dane multispektralne oraz chmury punktów LiDAR. W efekcie możliwe jest zdalne pozyskanie podstawowych parametrów, takich jak na przykład położenie, gatunek oraz stan zdrowotny, każdego z drzew. Inwentaryzacja tego typu realizowana jest dla dużych powierzchni, przez co jest jednorodna i stanowi znakomite źródło informacji dla jednostek zajmujących się zarządzaniem i utrzymaniem zieleni w mieście, czy na większych areałach.

Dodatkowo, w skali miasta, możemy uzupełnić informacje o szereg dodatkowych atrybutów takich jak obwód pierśnicowy, wysokość do korony, czy wysokość samego drzewa. Do ich pozyskania wykorzystujemy dane pochodzące z naszego systemu mobilnego. Taka metoda mapowania zieleni odbywa się z wykorzystaniem zestawu skanerów laserowych zamontowanych na samochodzie pomiarowym, lub innym środku lokomocji.