GISPRO
Wersja Polska English version

GeoRadar

GPR - Ground Penetrating Radar

Posiadamy GeoRadar z antenami o częstotliwościach od 400 MHz do 1.6 GHz przystosowany do pomiarów tradycyjnych (z wózka) oraz w pełni mobilnych zarówno dla dróg i kolei. Metodyka pomiarów georadarowych polega na odwzorowaniu granic litologicznych ich nieciągłości i niejednorodności badanego ośrodka geologicznego, wykorzystując zjawisko propagacji fal elektromagnetycznych. Interpretując profilowania georadarowe (ang. Ground Penetrating Radar) określamy:
 • grubość i głębokości zalegania głównych warstw wszelkich obiektów w tym dróg, torowisk, lotnisk,
 • lokalizację zbiorników, beczek, rurociągów i sieci podziemnych (metalowych i nie metalicznych),
 • stan i monitoring wałów przeciwpowodziowych oraz innych budowli hydrologicznych
 • lokalizację wszelkich elementów stalowych zalegających pod ziemią,
 • położenie oraz przebieg urządzeń podziemnych (w tym PCV),
 • ciągłą analizę struktury podtorza oraz nasypów kolejowych,
 • lokalizację pustek, pęknięć, szczelin, rozwarstwień itp.
 • strefy zawodnione, przecieki, poziomy wodonośne,
 • lokalizację punktów pod badania geotechniczne,
 • osiadanie jednostajne i rożnicowe podtorza,
 • ścinanie i rozluźnienie wyciskanie podtorza,
 • grubość podsypki i warstwy wzmacniającej,
 • brak filtracji z powierzchni podtorza,
 • stan struktury stropów i murów
 • osiadanie różnicowe podtorza,
 • położenie korzeni,
Zalety pomiarów georadarem:

 • ciągła identyfikacja i odwzorowanie warunków strukturalnych badanego ośrodka (układ warstw)
 • bezinwazyjny sposób wykonania pomiaru, w pełni zautomatyzowany proces zbierania danych
 • identyfikacja wad struktury podtorza i dróg metodą analizy zarejestrowanego obrazu
 • stosowane do kontroli i monitoringu stanu technicznego podtorza, drogi, lotniska
 • stanowią wstępną diagnostykę stanu podtorza pod lokalizację badań geotechnicznych
 • pozwalają w znacznym stopniu wyeliminować punktowe odwierty geotechniczne wykonywane ze stałym interwałem, a co za tym idzie, obniżyć koszty przedsięwzięcia