Tworzenie map hydrograficznych, badania naturalnych i antropogenicznych akwenów, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej i śródlądowej – to tylko niektóre zadania stawiane przed współczesnymi hydrografami.

W ostatnich latach wyraźnie zauważalna jest idea aktywizacji działalności żeglugi śródlądowej. Nieodłącznym elementem ich realizacji jest przeprowadzenie prac pomiarowych, a w szczególności prac batymetrycznych i/lub sonarowych. Tradycyjna technologia uniemożliwia jednak pozyskanie pełnego obrazu topografii dna. Najpopularniejsze hydroakustyczne rozwiązania sprzętowe oferują pomiar na głębokości min. 0,5 m, jednak ze względu na zagrożenie wpłynięcia na mieliznę, obszary o głębokościach mniejszych niż 2 m zazwyczaj są mierzone ręcznie z wykorzystaniem tyczek pomiarowych, echosond jednowiązkowych lub sond ręcznych. Metody te są jednak bardzo czasochłonne.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie pomiarów batymetrycznych płytkich akwenów wykorzystujemy lotniczy skaner batymetryczny. Dzięki zastosowaniu tej technologii jesteśmy w stanie podczas jednego przelotu uzyskać spójne dane topograficzne oraz dane batymetryczne, które w połączeniu z danymi z naszych systemów hydroakustycznych tworzą kompletny produkt końcowy obrazujący ukształtowanie dna na całym mierzonym akwenie.

W przypadku, gdy wymaganym produktem obok planszetu batymetrycznego jest sprawozdanie sonarowe lub mozaika sonarowa obrazująca dno, mamy możliwość wykonania w jednym czasie trałowania hydroakustycznego, wykorzystując sonar holowany, co znacznie skraca czas realizacji usługi oraz pozytywnie wpływa na jej ekonomiczność. Dodatkowo na czas pomiarów nasza łódź wyposażona może być w mobilny system skanowania laserowego, który umożliwi pozyskanie informacji o geometrii nadwodnych obiektów inżynierskich.

Wreszcie użeglowienie dróg wodnych wiąże się bezpośrednio z pracami pogłębiarskimi i analizami środowiskowymi, w tym przypadku niezbędnymi informacjami do pozyskania są trójwymiarowe zobrazowania płytkich warstw podpowierzchniowych i osadów dennych.

Pozyskane przez nas dane sendymentacyjne z wykorzystaniem profilomierza osadów umożliwiają ocenę uwarunkowań środowiskowych dla zarządzania zasobami geologicznymi wód, w tym identyfikację zakopanych geozagrożeń, takich jak podwodne osuwiska, przesiąkanie gazu, mapy klasyfikacyjne siedlisk dna morskiego oraz określanie środowisk sedymentacyjnych dna morskiego do opracowywania modeli środowisk i nawyków bentosowych.

Wszystkie pozyskiwane dane możemy wykorzystać do przygotowania bazy danych GIS, która prezentowana może być za pośrednictwem własnych narzędzi umożliwiających skuteczną pracę z danymi rastrowymi, wektorowymi oraz 3D.

Produkty dedykowane