Substancja zabytkowa jako wspólne dobro wymaga szczególnego podejścia. Zarówno w zakresie dokumentacyjnym, jak również prezentacyjnym. Niezalecane jest bowiem badanie (w tym dokumentowanie) jej z zastosowaniem metod inwazyjnych. Z kolei prezentowanie powinno być możliwie najbardziej perswazyjne, zachęcające do interakcji z zabytkiem. Nasze zaplecze technologiczne może przysłużyć się archeologii i ochronie zabytków w sposób wyjątkowy. Na każdej płaszczyźnie.

Już od etapu badań nad obiektem możemy zastosować georadar do poszukiwania pozostałości ukrytych pod powierzchnią gruntu. Wieloletnie doświadczenie w tej materii, umożliwia nam dobranie odpowiednich parametrów pomiarowych i skuteczne wykrywanie pozostałości obiektów archeologicznych z czasów średniowiecza, reliktów architektury z młodszych okresów czy też lokalizacji mogił w obrębie nieistniejących cmentarzy.

dokumentacja 3D zabytkowej czatowni na potrzeby konserwatorskie

Zarówno badawczo, jak i dokumentacyjnie niezastąpiony jest skaning laserowy. Ten wykonany z poziomu gruntu umożliwia dokładne zadokumentowanie bryły obiektu z okołomilimetrową precyzją. Dzięki zastosowaniu różnych skanerów możemy wykonać pomiar niemal w każdych warunkach. Za sprawą stosowanego doświetlenia skanujemy w kolorze również w miejscach zaciemnionych np. kryptach. Ograniczenia w zakresie dystansu praktycznie nie istnieją, ponieważ nasze skanery stacjonarne mierzą od 10 cm do 2 km.

Szybkie zadokumentowanie układów architektonicznych na dużych powierzchniach również nie stanowi dla nas problemu. W tym celu możemy wykorzystać nasz mobilny system skanowania. W ten sposób w bardzo krótkim czasie mamy możliwość pozyskania precyzyjnych danych wraz z wiernie oddanymi kolorami nawet dla obszaru dużego miasta.

Również nasze sprzęty latające (drony oraz samoloty) mogą okazać się niezastąpione. Stanie się tak w przypadku obszarów zalesionych oraz trudnodostępnych z poziomu gruntu. Dzięki lotniczej technologii skanowania laserowego pozyskamy precyzyjne dane geometryczne. Umożliwią one identyfikację obiektów archeologicznych niewidocznych gołym okiem.

Z kolei w przypadku chęci pozyskania ultrarealistycznych kolorów dokumentowanego obiektu niezastąpiona będzie fotogrametria bliskiego zasięgu. Niezależnie od skali możemy przygotować realistyczne modele 3D oraz udostępnić narzędzia do ich publikacji on-line. Wszystkie pozyskane przez nas dane mogą znaleźć się w homogenicznym środowisku naszego oprogramowania i służyć dalszym analizom, czy też po prostu wymianie informacji.

Jedną z najbardziej perswazyjnych metod prezentowania zabytków w przestrzeni publicznej są serwisy internetowe. Dzięki wykorzystaniu autorskich rozwiązań i wiedzy z zakresu GIS oferujemy dedykowane, interaktywne geoportale. Co warte podkreślenia, ich funkcjonalność nie ogranicza się wyłącznie do możliwości wyświetlania planów, ortofotomap, chmur punktów, czy modeli 3D, lecz również do możliwości prowadzenia podstawowych analiz, jak np. pomiar odległości, pomiar powierzchni, generowanie przekrojów.

Produkty dedykowane