GISPRO
Wersja Polska English version

Gospodarka wodna

Nasza oferta dla gospodarki wodnej oparta jest o technologie:
  • Skanowania laserowego: statycznego (TLS), mobilnego (MLS) i lotniczego (ALS)
  • Fotogrametrii naziemnej, mobilnej (MMS) i lotniczej,
Lotniczy skaning laserowy:
Dokładne Numeryczne Modele Terenu pozwalają na wykonywani symulacji powodziowych. Połączenie danych NMT z mapami ewidencyjnymi lub Bazami Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) to coraz częstsze źródło informacji dla firm ubezpieczeniowych o stopniu zagrożenia danych gospodarstw mieszkaniowych czy rolnych. Lotniczy Skaning Laserowy ALS (z ang. Airborne Laser Scanning) pozwala na zebranie informacji o kształcie terenu z dokładnością nawet 10 cm na terenach odkrytych i 30 cm w terenach zalesionych. Na podstawie zarejestrowanej i odfiltrowanej chmury punktów tworzone są NMT w postaci GRID, TIN lub modele hybrydowe, które charakteryzują się dokładnościami wysokościowymi od 15 cm. Dane ALS  pozwalają również na modelowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu  - NMPT (DSM z ang. Digital Surface Model). NMPT wraz z odpowiednią klasyfikacją obiektową zwiększa potencjał informacyjny symulacji i analiz przestrzennych.

Mobilny i statyczny skaning laserowy:
Numeryczne Modele Terenu mogą być pozyskiwane również metodami fotogrametrii i teledetekcji naziemnej a w szczególności mobilnym i statycznym skanowaniem laserowym. Cykliczne mobilne skanowanie laserowe wybrzeża pozwala na tworzenie profili porównawczych, modeli różnicowych terenu 3D, NMT i NMPT. Jest to najdokładniejsza i najszybsza metoda monitorowania zmian linii brzegowej i dokumentowania szkód po sztormach i katastrofach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami jednego z naszych projektów.

Fotogrametria:
Dokumentowanie start tuż po powodzi lub w jej trakcie wykonywane jest najczęściej z powietrza przy pomocy wysokorozdzielczych zdjęć lotniczych, pozwala to nie tylko na zobrazowanie ludzkiej tragedii ale często i  podejmować strategiczne decyzje. Zdjęcia lotnicze pozwalają również na ocenę start materialnych gospodarstw i są podstawowym źródłem informacji do naliczania odszkodowań poszkodowanym.

Fotogrametria, Teledetekcja i skaning laserowy znajdują zastosowanie w gospodarce wodnej w:

  • Monitoringu morskiej i nadrzecznej linii brzegowej z pułapu lotniczego i naziemnego,
  • Tworzeniu dokładnych Numerycznych Modeli Terenu, które w połączeniu z pomiarami batymetrycznymi pozwalają na dokładne analizy, symulacje i modelowanie hydrologiczne,
  • Bilansie mas ziemnych brzegów i w tworzeniu trójwymiarowych modeli różnicowe na podstawie cyklicznych pomiarów tego samego obszaru,
  • Generowaniu profili podłużnych i poprzecznych wybrzeża klifowego, dolin, zlewni i koryt rzecznych,
  • Wykrywaniu zniszczeń i przerwań wałów przeciwpowodziowych,
  • Szybkim reagowaniu podczas i tuż po katastrofie, tworzeniu dokumentacji zniszczeń, wspieraniu działań ratunkowych, logistycznych i misji ratunkowych.


Zobacz także oferty dla:
dróg, kolei, geodezji, kartografii, energetyki, gospodarki wodnej, obsługi inwestycji, przemysł wydobywczy, tereny zurbanizowane, architektury i archeologii, lasów i ochrony środowiska