Szacowanie wartości zamówienia nr SZ026-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ026-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego łoża kompensacyjnego– 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp….

Zapytanie ofertowe nr ZO025-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO025-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy systemu nawigacyjnego wraz z oprogramowaniem do planowania misji i postprocessingu danych GPS  (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Zapytanie ofertowe nr ZO024-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO024-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ025-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ025-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Zapytanie ofertowe nr ZO023-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO023-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi dostosowania statku powietrznego do celów fotogrametrii lotniczej, integracja i certyfikacja   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO022-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO022-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy samolotu (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ024-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ024-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego samolotu – 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o….

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ023-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ023-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy systemu nawigacyjnego wraz z oprogramowaniem do planowania misji i postprocessingu danych GPS- 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ022-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ022-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi dostosowania statku powietrznego do celów fotogrametrii lotniczej, integracja i certyfikacja   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Zapytanie ofertowe nr ZO021-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO021-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą…