Zapytanie ofertowe nr ZO016-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO016-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy cyfrowej kamery wielkoformatowej   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza…

Zapytanie ofertowe nr ZO015-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO015-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO014-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO014-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO013-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO013-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO012-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO012-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO011-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO011-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO010-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO010-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą…

Zapytanie ofertowe nr ZO009-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO009-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. agro   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Zapytanie ofertowe nr ZO008-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO008-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. LIDAR     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą…

Zapytanie ofertowe nr ZO007-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO007-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. geodezyjnych     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą…