Zapytanie ofertowe nr ZO038-2020-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO038-2020-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. agro (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO037-2020-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO037-2020-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ043-2020-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ043-2020-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ042-2020-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ042-2020-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. agro (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ041-2020-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ041-2020-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Zapytanie ofertowe nr ZO036-2020-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO036-2020-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp….

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ040-2020-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ040-2020-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Zapytanie ofertowe nr ZO035-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO035-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ039-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ039-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu zewnętrznego audytu (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Zapytanie ofertowe nr ZO034-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO034-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…