Zapytanie ofertowe nr ZO033-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO033-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”,…

Zapytanie ofertowe nr ZO032-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO032-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO031-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO031-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”,…

Zapytanie ofertowe nr ZO030-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO030-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO029-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO029-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Zapytanie ofertowe nr ZO028-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO028-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. nawigacyjnych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Zapytanie ofertowe nr ZO027-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO027-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ038-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ038-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ037-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ037-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ036-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ036-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…