Szacowanie wartości zamówienia nr SZ035-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ035-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ034-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ034-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ033-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ033-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ032-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ032-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. nawigacyjnych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ031-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ031-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ030-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ030-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ029-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ029-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ028-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ028-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ027-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ027-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcyusługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp….

Zapytanie ofertowe nr ZO026-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO026-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego łoża kompensacyjnego  (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o….