Zapytanie ofertowe nr ZO006-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO006-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych     W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”,…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ017-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ017-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Zarządzającego Projektem(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ016-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ016-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 7(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ015-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ015-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 6(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ014-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ014-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 3(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ013-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ013-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Członek zespołu badawczego 1 (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ012-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ012-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Specjalista badawczy ds. dostosowania i eksploatacji statków powietrznych(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ011-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ011-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. agro(umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ010-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ010-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. LIDAR (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ009-2018-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ009-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Koordynator naukowy zadań projektowych ds. geodezyjnych  (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…