Szacowanie wartości zamówienia nr SZ021-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ021-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej na stanowisku Z-ca Kierownika Prac Badawczo-Rozwojowych (umowa zlecenie)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej,…

Zapytanie ofertowe nr ZO020-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO020-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o….

Zapytanie ofertowe nr ZO019-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO019-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o….

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ020-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ020-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego– 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ019-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ019-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na realizacji działań informacyjno-promocyjnych (promocji)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację…

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące wyboru dostawcyzestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka)

Szacowanie wartości zamówienia: dotyczące wyboru dostawcyzestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Szacowanie wartości zamówienia dotyczące wyboru dostawcyzestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka)

Szacowanie wartości zamówienia: dotyczące wyboru dostawcyzestawu komputerowego do zarządzania misjami fotogrametrycznymi w locie (1 sztuka)   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową…

Zapytanie ofertowe nr ZO018-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO018-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczego skanera laserowego   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o. zaprasza…

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ018-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie wartości zamówienia nr SZ018-2019-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy fabrycznie nowego samolotu  – 1 sztuka   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”,…

Zapytanie ofertowe nr ZO017-2018-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO017-2018-1.1.1_POIR: dotyczące wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej   W związku z realizacją projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności”, Gispro Sp. z o. o….