Zarządcy sieci przesyłowych potrzebują aktualnej oraz wiarygodnej informacji o położeniu i stanie technicznym swojej infrastruktury. Wykorzystując możliwości wszystkich naszych technologii pomiarowych dostarczamy kompletną i dokładną informacje geoprzestrzenną o naziemnej oraz podziemnej sieci uzbrojenia terenu.

W wielu przypadkach podstawę stanowią wysokorozdzielcze ortofotomapy w barwach rzeczywistych, czy też bardziej specjalistyczne wykonane w paśmie podczerwieni termalnej. W przypadku konieczności wykonania wielkopowierzchniowej inwentaryzacji 3D niezastąpione okaże się lotnicze skanowanie laserowe. Chmura punktów oraz jej pochodne dają możliwość wnikliwej analizy stanu technicznego linii energetycznych. Dodatkową jej zaletą jest możliwość wykrywania kolizji z innymi obiektami. Dane tego typu uznać można za podstawowy materiał do skutecznego zarządzania i monitorowania majątku sieciowego.

W przypadku konieczności zinwentaryzowania sieci o długości nieprzekraczającej kilkudziesięciu kilometrów najlepszym rozwiązaniem może się okazać nasz UAV. Jego wyposażenie w wysokiej klasy skaner laserowy, wysokorozdzielczą kamerę RGB oraz kamerę multispektralną umożliwia pozyskanie kompleksowej informacji.

Zastosowanie w inwentaryzacji obiektów kubaturowych mogą również mieć nasze skanery naziemne. Ich wykorzystanie umożliwia nie tylko precyzyjne wymiarowanie każdego elementu, lecz także wizualną ocenę stanu technicznego dzięki wykorzystaniu kamery RGB zintegrowanej ze skanerem. Technologia ta okazała się niezastąpiona w realizacji prac na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. W ramach kilkuletniego projektu zeskanowaliśmy i dostarczyliśmy aktualną dokumentację 30 000 studni i komór podziemnych sieci sanitarnej.

Produkty dedykowane