Przygotowujemy specjalistyczne analizy środowiskowe na podstawie danych wysokorozdzielczych pozyskanych z wykorzystaniem naszych sensorów. Nasz zespół specjalistów z zakresu teledetekcji i fotogrametrii regularnie współpracuje z przedstawicielami polskich i zagranicznych uczelni wyższych. W wyniku tej kooperacji przygotowujemy kompletne analizy teledetekcyjne. Wśród nich wymienić można takie, jak choćby: analiza dynamiki zmian pokrycia terenu, budowy i składów gatunkowych drzewostanów, identyfikacja upraw oraz ocena stanu zdrowotnego drzewostanów i upraw rolnych.

Metody pozyskiwania i opracowanie danych

Podstawowym źródłem danych są dla nas zobrazowania pochodzące z naszych samolotów. Rejestrujemy różne zakresy promieniowania elektromagnetycznego. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość pozyskiwania wielkoformatowych zdjęć RedEdge (450 Mpx). Oprócz tego rejestrujemy dane w kanałach RGB oraz NIR.

Nie ograniczamy się jednak wyłącznie do pozyskiwania danych własnymi sensorami lotniczymi. Realizujemy projekty, wykorzystując również aktualne i archiwalne wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne. Pozwala to nam rozszerzyć asortyment opracowań o analizy wieloczasowe np. na potrzeby opracowania danych dla rolnictwa precyzyjnego. Dzięki temu możemy również zaoferować opracowania wykonane dla dużych powierzchni w bardzo krótkim czasie.

Z kolei dzięki zastosowaniu mobilnego skanowania laserowego mamy możliwość szybkiego i precyzyjnego inwentaryzowania zieleni miejskiej. Wykonanie pomiarów na powierzchni ziemi z wykorzystaniem samochodu pozwala na pozyskanie informacji o pełnej geometrii oraz lokalizacji drzew i krzewów. Umożliwia również określenie gatunków dzięki zastosowaniu zdjęć sferycznych. Dzięki tej technologii możemy zaoferować kompletny pomiar w bardzo krótkim czasie. W przypadku alei drzew może to być nawet kilkadziesiąt kilometrów bieżących w ciągu jednego dnia. Co jednak najważniejsze, korzystając z tej technologii możliwe jest mierzenie w obszarach, w których tradycyjne odbiorniki GNSS zawodzą.

Wreszcie nasze opracowania mogą być uzupełnione o dane pozyskiwane z naziemnego skaningu laserowego oraz wyniki klasycznych pomiarów geodezyjnych stanowiąc pełną bazę informacji do skutecznego zarządzania i ochrony środowiska.

W naszych pracach korzystamy z różnych typów metod teledetekcyjnych.

Aktywne metody teledetekcyjne

Do tej grupy zaliczają się metody, w których sensor pomiarowy najpierw emituje falę elektromagnetyczną, która po odbiciu od obiektu wraca do sensora z informacją o obiekcie. W przypadku tych metod jesteśmy w pełni niezależni od naturalnego promieniowania elektromagnetycznego, jakim jest światło słoneczne. Przykładami urządzeń aktywnych są skanery LiDAR, w naszym przypadku są to skanery stacjonarne, mobilne oraz lotnicze.

Pasywne metody teledetekcyjne

Do tej grupy zaliczają się metody, w których sensor pomiarowy jedynie rejestruje promieniowanie elektromagnetyczne. Nie emituje samodzielnie żadnej fali. W konsekwencji metody te ograniczone są do warunków odpowiednich dla danego sensora. Przykładami sensorów pasywnych są każdego typu kamery, zarówno te lotnicze (obrazujące w spektrach RGB, NIR oraz RedEdge), jak i mobilne, jak np. kamera sferyczna.

Środowiskowe analizy teledetekcyjne – zastosowanie

Dane pozyskane z naszych sensorów znajdują zastosowanie w wielu branżach związanych ze środowiskiem. Najczęściej wykorzystywane są do:

  • analizy zdrowotności roślinności;
  • oceny wielkości szkód w przypadku klęsk żywiołowych;
  • zarządzania zielenią miejską;
  • pomiarów biomasy.

Dla kogo?

Głównym odbiorcą dedykowanych opracowań w postaci wysokorozdzielczych multispektralnych obrazów lotniczych, ortofotomap najczęściej w kanałach R G B, NIR, Red Edge i podczerwieni termalnej oraz danych wysokościowych z lotniczego skaningu laserowego są Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe oraz firmy ubezpieczeniowe, a także inne instytucje związane w szczególności z gospodarowaniem i ochroną gruntów leśnych, rolnych i zieleni miejskiej.

Produkty dedykowane