GISPRO
Wersja Polska English version

Tradycyjne pomiary bezpośrednie

Opracowania Geodezyjno-Kartograficzne:

 

Posiadamy zespoły do tradycyjnych pomiarów terenowych z sukcesem pracujące przy obsługach inwestycji budowlanych, drogowych i kolejowych oraz wspomagające opracowania fotogrametryczne. Realizujemy również szeroki wachlarz zadań z zakresu: mapy do celów projektowych, pomiarów inżynieryjnych, zakładania osnowy geodezyjnej, wytyczanie, pomiary kontrolne, obliczanie mas robót ziemnych, Bazy Danych Topograficznych, Systemów Informacji Przestrzennej i szeroko pojętej Kartografii.