Skaner laserowy a inwentaryzacja architektoniczna

Współczesna architektura i budownictwo coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie pomiarowe. Jedną z najpopularniejszych jest skaning laserowy. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie pełnego spektrum danych geometrycznych w możliwie najkrótszym czasie. Dla skanera laserowego problemem nie są konstrukcje dachu, czy też inne elementy o skomplikowanej geometrii.

Skanowanie laserowe to niezwykle precyzyjny i szybki sposób pozyskiwania informacji o obiekcie przestrzennym. Dzięki zastosowaniu tej technologii w pełni przenosimy wykonanie potrzebnych pomiarów do komfortowych warunków biurowych. Co więcej, wiele z nich można w pełni zautomatyzować odpowiednio przygotowując dane.

Inwentaryzacja 3D budynków i obiektów budowlanych

W GISPRO oferujemy wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynków, która dostarcza szczegółowych danych na temat stanu obiektu, jego wyglądu oraz jego struktury. Dobrze wykonany pomiar pozwala zadokumentować rozkład pomieszczeń  czy też np. grubość ścian. Inwentaryzacja budynków 3D najczęściej znajduje zastosowanie przy przebudowach, rozbudowie, adaptacji czy rewitalizacji obiektu.

Wynikiem pomiarów jest bardzo gęsta i dokładna chmura punktów, która może być pokolorowana wartościami RGB. W kolejnym kroku można ją przetworzyć do poziomu dokumentacji CAD 2D/3D lub BIM.

Inwentaryzacja realizacji infrastrukturalnych

Szeroki asortyment sprzętu pomiarowego umożliwia nam wykonywanie pomiarów nie tylko w obrębie obiektów kubaturowych. Skaning laserowy może być wykorzystany do pomiaru hałd kruszywa na placu budowy, pomiaru poszczególnych elementów konstrukcji, weryfikacji poziomu oraz pionowości różnych elementów konstrukcyjnych. Możemy do tego wykorzystać, nie tylko skanery stacjonarne, lecz także te zainstalowane na samochodzie, czy też dronie pomiarowym.

Istotne jest to, że raz wykonany pomiar może służyć różnym analizom. Co jednak najistotniejsze prowadzić je można z poziomu komputera, bez konieczności odbywania wizyty terenowej. Co też bezpośrednio przekłada się na redukcję kosztów.

Inwentaryzacja powykonawcza 3D

Nowo wybudowane budynki i obiekty budowlane mogą być skanowane w celu wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykorzystywane przez nas skanery laserowe charakteryzują się wyjątkową precyzją oraz szybkością. Dzięki czemu czas pozyskania danych do wykonania dokumentacji ulega znaczącej redukcji.

Przeprowadzamy w szczególności:

  • powykonawczą inwentaryzację budynków mieszkalnych,
  • inwentaryzację instalacji przemysłowych,
  • inwentaryzację hal przemysłowych,
  • inwentaryzację zabytków.

Produkty dedykowane