Współczesna architektura oraz budownictwo coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie pomiarowe. Na placu budowy ważna jest skuteczność. Konieczność pozyskania pełnego spektrum danych geometrycznych w możliwie najkrótszym czasie, bez wstrzymywania prac konstrukcyjnych skłania do wykorzystania różnych narzędzi.

W zależności od potrzeb możemy stanowić wsparcie w zakresie naziemnego, mobilnego oraz lotniczego skanowania laserowego. Efektem naszych prac jest kompletna informacja 3D o placu budowy. Dzięki niej inżynierowie odpowiedzialni za nadzór oraz planowanie prac, bez wychodzenia z biura, mają możliwość skutecznego zarządzania. Mogą weryfikować postępy prac, wykrywać niezgodności z projektem, przygotowywać materiały powykonawcze.

Nasze wieloletnie doświadczenie oraz długoletnia współpraca z projektantami, czy wykonawcami sprawia, że w razie potrzeby możemy wyjść z roli dokumentalisty, oferując doradztwo w zakresie wyboru najlepszej technologii pomiarowej dla danego zadania.

W przypadku obiektów już istniejących zaoferować możemy wyjątkowo szybką i precyzyjną dokumentację 3D z wykorzystaniem naszych skanerów laserowych. W dalszej kolejności możemy przetworzyć pozyskane dane do poziomu dokumentacji CAD 2D/3D lub BIM. Dotyczy to zarówno elementów zewnętrznych obiektów, jak np. elewacji, jak również pełnej bryły wraz ze wszystkimi pomieszczeniami wewnętrznymi.

Produkty dedykowane