GISPRO
Wersja Polska English version

Polityka jakości

GISPRO Sp. z o.o. w Szczecinie ukierunkowana jest na świadczenie usług w zakresie swojej działalności zgodnie z prawem polskim, wymaganiami klienta oraz postanowieniami normy ISO 9001:2008.

Kierownictwo GISPRO w Szczecinie zobowiązuje się do postępowania w swej działalności komercyjnej w sposób zgodny z postanowieniami Systemu Zarządzania Jakością wdrożonego w Firmie, odpowiadającego wymaganiom normy ISO 9001:2008 "Systemy Zarządzania Jakością - wymagania" oraz do ciągłego doskonalenia działalności w obszarach objętych Systemem Jakości.

Nadrzędnym celem jakościowym Kierownictwa GISPRO jest:

uzyskanie pełnej satysfakcji klienta i jego powrót do firmy.

Dążenie do osiągnięcia tego celu jest realizowane poprzez: