GISPRO
Wersja Polska English version

Oferta ogólna

Stawiamy na integrację opracowań z wielu źródeł w celu stworzenia produktów kompletnych i najwyższej jakości. Nasze opracowania charakteryzują się wysoką jakością i kompletnością często nieosiągalną dla metod pomiarów tradycyjnych do tego realizowane są o wiele szybciej. W trakcie realizacji projektów metodami fotogrametrycznymi powstaje wiele produktów dodatkowych, które nie są uzyskiwane w pomiarach tradycyjnych. Mogą być one w przyszłości przydatne klientowi na innym etapie realizacji inwestycji.

Wykonujemy:

Wysokorozdzielcze zdjęcia lotnicze (PAN, RGB i CIR)

zdjecia lotniczeZdjęcia lotnicze to aktualnie podstawowy produkt fotogrametryczny wykorzystywany do pomiarów stereoskopowych, generowania ortofotomap, numerycznego modelu terenu czy pokrycia terenu. W niedługim czasie w naszej ofercie będą zdjęcia lotnicze o najwyższej dostępnej na świecie rozdzielczości terenowej 1 piksela - 1,8 cm.

Lotniczy skaning laserowy

skaning lotniczyALS - Airborne Laser Scanning (Lotniczy skaning laserowy) jest bardzo intensywnie rozwijającą się technologią pozyskiwania informacji przestrzennej o obiekcie. Chmura punktów jest znakomitą reprezentacją obiektów 3D w bezpośredniej jego formie (bez konieczności pomiarów stereoskopowych). Najnowsze oprogramowania (Scop++, DTMaster) pozwalają na bardzo szybką obróbkę danych i wygenerowanie NMT, NMPT, klasyfikacji obiektowej, segmentacji. Chmura punktów jest również znakomitym źródłem danych dla budowania modeli przestrzennych 3D obiektów.

Naziemny i mobilny skaning laserowy

skaning naziemnyPosiadamy mobilny system skanowania laserowego (MLS), wyposażony w najnowocześniejsze skanery firmy Riegl, z których dwa (VZ-400) mogą byś stosowane również do bardzo dokładnych pomiarów statycznych. Nasza mobilna platforma może być przystosowana do każdego rodzaju pojazdów, dzięki czemu jesteśmy w stanie skanować i mierzyć z dużą precyzją i zasięgiem wszelkiego rodzaju obiekty liniowe (drogowe, kolejowe itp.)

Ortofotomapy

ortofotomapyOrtofotomapa jest jednym z najpopularniejszych produktów fotogrametrycznych na świecie. Wykonywana jest na podstawie zdjęć lotniczych poddanych procesowi ortorektyfikacji. Jest produktem niosącym z sobą ogromy potencjał informacyjny i interpretacyjny jak mają zdjęcia przy tym charakteryzuje się wysoką dokładnością geometryczną. Dotychczas zrealizowaliśmy ortofotomapy z terenowym wymiarem piksela - 5 cm, wkrótce będziemy zdolni wykonać ortofotomapy z pikselem nawet 2 cm. Planujemy również włączenie do naszej oferty opracowanie "True-Ortho"

Numeryczny Model Terenu

model terenuWykonujemy Numeryczny Model Terenu (NMT) na bazie zdjęć lotniczych, lotniczego i naziemnego skaningu laserowego o dokładności nawet 1 cm. NMT (DTM - Digital Terrain Model) jest numeryczną, dyskretną reprezentacją wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze. Algorytm interpolacyjny jest zasadniczą i nieodłączną częścią numerycznego modelu terenu, gdyż pozwala on na określenie wartości wysokości dowolnego punktu na podstawie współrzędnych płaskich.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu

model terenuWykonujemy NMPT na bazie zdjęć lotniczych i lotniczego skaningu laserowego o dokładnościach zależnych od zleceniodawcy. DSM jest znakomitą reprezentacją terenu w formie 3D, jest często wykorzystywany do analiz przestrzennych: symulacji, map akustycznych, map propagacji fal, studium wykonalności, analiz środowiskowych itp. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM - Digital Surface Model), odnosi się do powierzchni terenu wraz z elementami wystającymi ponad nią, naturalnymi jak lasy, czy sztucznymi jak budynki.

Klasyfikacje obiektową terenów

klasyfikacjaDane LiDAR i odpowiednie narzędzia filtracji często w połączeniu z ortofotomapami RGB, CIR są znakomitym narzędziem do automatycznej klasyfikacji obiektowej terenów zarówno zurbanizowanych jak i leśnych.

Bazy Danych Topograficznych

bazy danychCzęsto określane jako Topograficzne Bazy Danych (TBD) są polskim urzędowym systemem udostępniania wysokiej jakości danych przestrzennych SIP/GIS. Główną cechą udostępnianych danych w TBD jest bardzo duży stopień standaryzacji danych na obszarze całego kraju. Wykonujemy wszystkie komponenty TOPO, KARTO i ORTHO.

Mapy do celów projektowych

mapyWykonujemy mapy do celów projektowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe w skalach od 1:500 w postaci numerycznej 2D/3D przy wykorzystaniu technologii fotogrametrycznych.

Geodezyjna obsługa inwestycji

inwestycjeMamy duże doświadczenie w realizacji obsługi inwestycji drogowych i kolejowych, nasza młoda ale doświadczona i wykwalifikowana kadra pracuje m.in. przy obsłudze budowy dróg na EURO 2012.

Modele 3D

modele 3dWykonujemy modele budynków 3D na każdym poziomie szczegółowości, od opracowań architektonicznych po całe teksturowane miasta na poziomie City GML LoD2. Wykonujemy również modele 3D dla obiektów powierzchniowych i liniowych i dostarczamy je w najpopularniejszych dostępnych formatach w tym również 3D PDF.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu.

 

Zobacz także oferty dla:
dróg, kolei, geodezji, kartografii, energetyki, gospodarki wodnej, obsługi inwestycji, przemysł wydobywczy, tereny zurbanizowane, architektury i archeologii, lasów i ochrony środowiska