GISPRO
Wersja Polska English version

Lasy i ochrona środowiska

Lotniczy skaning laserowy.
Wykonujemy skaning lotniczy w technologii  fullwave, umożliwiający szczególnie wierne odwzorowanie roślinności. Na życzenie klienta możliwa jest klasyfikacja np. warstw drzew, roślinności średniej, niskiej, budynków i budowli oraz wielu innych. Naszą rekomendacją jest udział w największych polskich projektach badawczo-naukowych oraz realizacja największej jak do tej pory mapy z wykorzystaniem laserowego skanowania lotniczego i zdjęć lotniczych (ortofotomap) dla powierzchni ponad 110 000 ha.

Numeryczne modele terenu i modele pokrycia terenu.
Wykonujemy NMPT na bazie zdjęć lotniczych i lotniczego skaningu laserowego o dokładnościach zależnych od zleceniodawcy. DSM jest znakomitą reprezentacją terenu w formie 3D, jest często wykorzystywany do analiz przestrzennych: symulacji, map akustycznych, map propagacji fal, studiów wykonalności, analiz środowiskowych itp. Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM - Digital Surface Model), odnosi się do powierzchni terenu wraz z elementami wystającymi ponad nią, naturalnymi jak lasy, czy sztucznymi jak budynki.

Inwentaryzacja i dokumentacja przyrodnicza.
Wykonujemy szczegółową inwentaryzację cennych obiektów przyrodniczych za pomocą skaningu terenowego. Technologia ta umożliwia budowanie modeli przestrzennych dla dowolnie dużych obiektów jak założenia parkowe itp.

Ortofotomapy.
Wykonujemy najwyższej jakości zdjęcia lotnicze, zarówno w zakresie światła widzialnego (PAN, RGB) jak i innych zakresach (IR, CIR), umożliwiających poprzez analizę obrazu, ocenę zdrowotności roślin czy ich inwentaryzację. W naszej ofercie znajdują się zdjęcia lotnicze o najwyższej dostępnej na świecie rozdzielczości terenowej 1 piksela - 1,8 cm. Na życzenie klienta wykonujemy dowolne analizy rastrowe. Nowością w naszej ofercie są także mapy typu trueortophoto.

Inwentaryzacja dróg leśnych i zieleni przydrożnej.
Korzystając z Mobilnego Systemu Kartowania wykonujemy kompleksowe inwentaryzacje dróg leśnych z digitalizacją dowolnych szczegółów terenowych, określonych przez zleceniodawcę. Najnowocześniejszy sprzęt jakim dysponujemy pozwala również tworzyć przekroje dróg z uwzględnieniem warstw podpowierzchniowych, lokalizować zasypane przepusty czy inwentaryzować obiekty inżynierii leśnej zgodnie z przyjętymi zasadami. Stosowana przez nas technologia umożliwia także szczegółową inwentaryzację zieleni przydrożnej, trawników, klombów, alei itp.

Symulację procesów przyrodniczych.
Wszystkie technologie jakimi dysponujemy, pozwalają stworzyć wierną kopię rzeczywistości, która stanowi z kolei podstawę rzetelnej analizy każdego procesu. W swoich dotychczasowych doświadczeniach mamy już symulacje hydrologiczne, rozprzestrzeniania się zagrożeń, wybranych procesów przyrodniczych oraz wiele innych. Dysponując odpowiednim modelem, jesteśmy w stanie symulować w zasadzie dowolne zdarzenie czy proces przyrodniczy.

Systemy informacji przestrzennej.
W naszej ofercie znajduje się również pomoc przy tworzeniu oraz budowie systemów informacji przestrzennej obsługujących m.in. dostarczane przez nas dane. Pomimo, że najdroższym elementem tworzenia GIS jest zbieranie danych to jednak dopiero ich wykorzystywanie pozwala osiągnąć wymierne efekty. Specjaliści, których zatrudniamy nagradzani byli w tej dziedzinie międzynarodowymi nagrodami, które potwierdzają nasz profesjonalizm.

Zobacz także oferty dla:
dróg, kolei, geodezji, kartografii, energetyki, gospodarki wodnej, obsługi inwestycji, przemysł wydobywczy, tereny zurbanizowane, architektury i archeologii, lasów i ochrony środowiska