GISPRO
Wersja Polska English version

Geodezja

Geodezja

 

Zakres usług geodezyjnych oferowanych przez Gispro obejmuje:

1. sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych,

2. pomiary osnów geodezyjnych II i III klasy,

3. podziały nieruchomości,

4. pomiary kontrolne geometrii torów podsuwnicowych, kominów, masztów, itp.

5. pomiary kubatury mas ziemnych (hałdy, wyrobiska).