GISPRO
Wersja Polska English version

Energetyka

Wspieramy klientów z branży energetycznej, głównie dzięki wykorzystaniu technologii:
  • Statycznego skanowania laserowego (TLS - Terrestrial Laser Scanning),
  • Lotniczego skanowania laserowego (ALS - Airborne Laser Scanning),
  • Wysokorozdzielczej fotogrametrii lotniczej,
  • Termowizji lotniczej
oraz przy wykorzystaniu produktów takich jak:
  • Georeferencyjna trójwymiarowa chmura punktów, w palecie XYZ I lub XYZ RGB (tzw. pokolorowanej chmury punktów),
  • Orotofomapy i fotoszkice,
  • Numeryczne Modele Terenu (DTM - Digital Terrain Model) i Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (DSM - Digital Surface Model)
  • Termowizyjne mapy sieci,
  • Map szorstkości terenu
Linie energetyczne:
Wykonujemy lotniczy skaning laserowy z gęstością do 50 punktów na metr kwadratowy w pojedynczym przelocie, 50% zastosowanie pokrycia poprzecznego lub ponowny przelot nad tym samym obszarem pozwala podwoić tą liczbę. Trójwymiarowa chmura punktów idealnie odwzorowuje nie tylko geometrię słupów ale również elementów takich jak: linii, izolatory, transformatory i inne urządzenia techniczne. Monitoring linii energetycznych minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia przerw w dopływie prądu, spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń energetycznych. Wykonujemy wczesną diagnostykę i analizę ryzyka wystąpienia kolizji z szatą roślinną lub nieprawidłowym utrzymaniem linii. Współpracujemy z firmami o wieloletnim doświadczeniem w obliczeniu nośności i optymalnego modelowanie linii ? informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania siecią. W zależności od potrzeb dane pozyskujemy z pokładu samolotu w technologii fotogrametrii lotniczej oraz lotniczego skanowania laserowego, lub z poziomu ziemi technologią statycznego skanowania laserowego.

Energia wiatrowa:
Wykonujemy dokładne mapy warstwicowe i mapy szorstkości terenu zgodne i kompatybilne z najpopularniejszymi oprogramowaniami do micrositingu (WAsP, WindPRO). Wspomagamy w ten sposób analizy występowania najdogodniejszych miejsc na budowy farm wiatrowych. Posiadamy w tym zakresie doświadczenia i referencje na ponad 700 kilometrów kwadratowych.

Energia solarna:
Opracowujemy mapy nasłonecznienia (ang. Solar Maps). Map przedstawiających prognozowane nasłonecznienie dachu określone na podstawie Modelu Salda Promieniowania. Modelowanie takie wykorzystuje, oprócz danych meteorologicznych dane przestrzenne uzyskane na podstawie modeli miasta 3D. Nasłonecznienie pojedynczego dachu jest określone przy wykorzystaniu danych o orientacji i nachyleniu dachu, elementach na nim umieszczonych. Określamy najdogodniejsze miejsca do umieszczania kolektorów słonecznych zarówno w szerokim i lokalnym ujęciu.