By zarządzanie infrastrukturą podziemną (wodociągi, kanalizacja) mogło być sprawne i skuteczne, musi zostać ono poprzedzone dokładną inwentaryzacją. Na co należy zwrócić uwagę podczas tego procesu, jakie przeszkody możemy napotkać i jaką metodę inwentaryzacji wybrać?

Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej – kiedy jest potrzebna?

Zarządzanie infrastrukturą podziemną zawsze jest pewnego rodzaju wyzwaniem – najczęściej ze względu na indywidualną specyfikę systemu, trudny dostęp lub niepełną dokumentację w zakresie kluczowych czynników. Braki w dokumentacji geodezyjnej dotyczą na ogół systemów starszych, budowanych kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Parametry, które powinny być w niej ujęte, to między innymi:

  • dokładne położenie i wielkość infrastruktury,
  • liczba i rzędna posadowienia dopływów i odpływów,
  • materiał, z jakiego odpływy i dopływy są wykonane,
  • rzędna włazów i dna.

Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest przeprowadzenie dokładnej i profesjonalnej inwentaryzacji infrastruktury podziemnej, mającej na celu aktualizację i uzupełnienie istniejącej już dokumentacji lub stworzenie jej zupełnie od zera. Inwentaryzację zwykle wykonuje się poprzez tradycyjne prace geodezyjne (pomiar bezpośredni) alternatywnie, w ostatnich latach coraz częściej, z wykorzystaniem skanowania laserowego – ze względu na szereg zalet tego rozwiązania.

Laserowa inwentaryzacja infrastruktury podziemnej – dlaczego warto?

Szybkość

Skanowanie laserowe pozwala nam osiągnąć dokładniejsze pomiary w znacznie krótszym czasie niż metody tradycyjne. Wbrew pozorom proces inwentaryzacji to nie jedynie otworzenie włazu i włączenie skanera laserowego. Miejsce pomiaru musi zostać odpowiednio wydzielone, oznaczone i zabezpieczone. Na ogół wyłącza się je również z ruchu, co może prowadzić do nieudogodnień dla kierowców, rowerzystów czy pieszych. Dlatego też każda zaoszczędzona sekunda jest na wagę złota. Skanowanie laserowe zdejmuje z zespołu pomiarowego obowiązek skrupulatnego zapisywania czy przeliczania wszystkich uzyskanych wyników w terenie, co również znacząco przyspiesza pracę.

Skuteczność

Inwentaryzacja geodezyjna musi być dokładna – co do milimetra. Każda pomyłka, nawet niewielka, może pociągać za sobą znaczące konsekwencje. Technologia skanowania laserowego pozwala nam jednak ograniczyć błędy do minimum. W jaki sposób? Przenosząc cały proces analizy z terenu do biura. Dzięki chmurze punktów zebranej przez zespół terenowy, możemy w spokojnych warunkach przeanalizować uzyskany obraz 3D zinwentaryzowanej infrastruktury. W razie jakichkolwiek wątpliwości możemy wielokrotnie powracać do danych pomiarowych, by uzyskać niezbędne informacje bez konieczności ponownych pomiarów w terenie. Wykorzystywany przez nas skaner laserowy charakteryzuje się dokładnością oscylującą w granicach 1-2 mm.
Istnieje również możliwość przełożenia chmury punktów na tradycyjną dokumentację techniczną.

Mobilność

Wykorzystywane przez nas rozwiązanie składa się z lekkiego skanera oraz statywu. Daje nam to w zasadzie nieograniczone możliwości przemieszczania się oraz wykonywania pomiarów w miejscach trudno dostępnych – na przykład na terenach prywatnych czy w wąskich uliczkach. Jedynym warunkiem jest możliwość przejścia skanera przez światło otworu studni. Jeśli jest to możliwe, już po kilkunastu sekundach otrzymujemy pełny obraz wszystkich elementów skanowanej infrastruktury.