Zawarliśmy umowę na kompleksową obsługę geodezyjną rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Starogard-Świdwin z Generalnym Wykonawcą tej inwestycji firmą BUDIMEX SA. Ponad 16-sto kilometrowy odcinek zyska nową jakość. Nadrzędnym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Starogard i Świdwin. Zakres robót obejmuję m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, zmianę przebiegu drogi w miejscach korekty łuków, a także budowę ciągów pieszych, a lokalnie pieszo-rowerowych. Zmodernizowane zostaną także istniejące skrzyżowania i zjazdy.