Usługa cyfryzacji procesu dystrybucji, modyfikacji oraz wizualizacji danych spektralnych i przestrzennych typu 2D oraz 3D z wykorzystaniem dedykowanego, autorskiego oprogramowania, umożliwiającego zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w zakresie bezkontaktowej dystrybucji, modyfikacji oraz wizualizacji danych spektralnych i przestrzennych na potrzeby klientów branży geodezyjno-fotogrametrycznej, pracowni urbanistycznych, biur projektowych oraz JST.

Dostęp do usługi: gpViewer

GISPRO S.A. realizuje projekt pt.: „Dostosowanie modelu działalności przedsiębiorstwa i wdrożenie cyfryzacji procesów celem ograniczania zagrożeń i ryzyka zdrowotnego dla pracowników i klientów w warunkach pandemii, w tym COVID-19” (nr projektu: POIR.06.02.00-32-0115/21).

Wartość projektu: 299 250.00 zł. Wartość dofinansowania 254 362.50 zł. Okres realizacji projektu: październik 2022 – marzec 2023.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (Oś priorytetowa: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2: Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację).”