Najdokładniejszą metodą pomiaru kubaturowego jest stacjonarny skaning laserowy (TLS). W przypadku obiektów złożonych takich, jak zakłady przemysłowe z rozbudowaną infrastrukturą techniczną, zabytki architektury, czy skomplikowane obiekty budowlane jest on bezkonkurencyjny. Pomiar tego typu umożliwia gromadzenie pełnej informacji przestrzennej w stosunkowo krótkim czasie z wysoką precyzją. Każdy element skanowanego obiektu uzyskuje cyfrową reprezentację w postaci tzw. chmury punktów. Zawiera ona, oprócz współrzędnych XYZ każdego punktu, informacje o kolorze oraz tzw. intensywności odbicia od danej powierzchni.

Dzięki temu, że posiadamy skanery laserowe trzech wiodących producentów zawsze możemy dobrać sprzęt odpowiedni do zadania. Dokładność naszych pomiarów rozpoczyna się już od dziesiątych części milimetra, a ich zasięg kończy się nawet na 2 kilometrach. Szybkość naszych skanerów to nawet 2 mln pkt/sek. Na co dzień korzystamy ze skanerów produkcji Zoller + Fröhlich, Leica oraz Riegl.