Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków to szereg czynności materialno – prawnych, mających na celu zwiększeniu dokładności położenia punktów granicznych. Wynikiem tych prac jest m.in. otrzymanie powierzchni działek ewidencyjnych z dokładonością do 1 m2, aktualizacja użytków gruntowych oraz aktualne rozmieszczenie budynków wraz z ich elementami towarzyszącymi. Aktualizacja powyższych danych wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.