GISPRO
Wersja Polska English version

Projekty UE

 

GISPRO Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17).

 

Wartość projektu: 24 396 677,35 zł. Wartość dofinansowania 16 911 345,43 zł. Okres realizacji projektu: październik 2018 – wrzesień 2020.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii multisensorycznego lotniczego skanowania spektralno-przestrzennego poprzez integracje kanałów: RGB, NIR, RE oraz LIDAR na potrzeby wielkopowierzchniowej inwentaryzacji oraz parametryzacji lasów oraz pól Cel zostanie osiągnięty przez wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, stanowiących bezpośrednie rezultaty realizacji projektu:

- innowacji procesowej - technologii zintegrowanego pomiaru spektralno-przestrzennego,

- innowacji produktowej - prototypu lotniczego multisensora,

- innowacji produktowej (kluczowa) – usługi wielkopowierzchniowej inwentaryzacji i parametryzacji roślinności leśnej i rolnej.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

 

Zapytania ofertowe:

 

Zapytanie ofertowe nr ZO001-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO002-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO003-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO004-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO005-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO006-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO007-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO008-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO009-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO010-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO011-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO012-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO013-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO014-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO015-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO016-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO017-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO018-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO019-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO020-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO021-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO022-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO023-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie - protokół wyboru

Zapytanie ofertowe nr ZO024-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO025-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO026-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO027-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO028-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO029-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO030-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO031-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO032-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO033-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO034-2019-1.1.1_POIR

Zapytanie ofertowe nr ZO035-2019-1.1.1_POIR

 

 

 

Szacowanie wartości zamówienia:

 

Szacowanie nr SZ001-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ002-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ003-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ004-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ005-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ006-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ007-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ008-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ009-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ010-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ011-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ012-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ013-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ014-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ015-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ016-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ017-2018-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ018-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ019-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ020-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ021-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ022-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ023-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ024-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ025-2019-1.1.1_POIR |

Szacowanie nr SZ026-2019-1.1.1_POIR | Rozstrzygnięcie – notatka z szacowania

Szacowanie nr SZ027-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ028-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ029-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ030-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ031-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ032-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ033-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ034-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ035-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ036-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ037-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ038-2019-1.1.1_POIR

Szacowanie nr SZ039-2019-1.1.1_POIRDODATKOWE SZACOWANIE:

Szacowanie - zestaw komputerowy