GISPRO
Wersja Polska English version

Obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

 

GISPRO oferuje kompleksową obsługę geodezyjną budowy:

 

- dróg,

- torów i stacji kolejowych,

- mostów i wiaduktów,

- zakładów przemysłowych,

- budynków mieszkalnych, biurowych i handlowych.

 

W ramach kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oferujemy:

 

1. zakładanie i pomiar osnowy realizacyjnej,

2. wytyczanie w terenie projektowanych obiektów budowlanych,

3. obmiary do etapowej sprzedaży prac budowlanych,

4. mapy powykonawcze,

5. pomiary przemieszczeń i osiadań obiektów i podłoża.