GISPRO
Wersja Polska English version

O firmie

Firma Gispro sp z o.o. jest firmą geodezyjną, która od chwili powstania inwestuje w najnowsze technologie fotogrametryczne i teledetekcyjne. Jesteśmy firmą posiadającą doświadczoną kadrę, która zrealizowała dziesiątki projektów na terenie Polski i zagranicą. Wszystkie produkty dostarczone przez naszą firmę są najwyższej jakości i poziomie technologicznym. Szczególną uwagę zwracamy na jakość, dokładność i czas wykonania. 

Gispro oferuje szeroki wachlarz usług bazując na własnym potencjalnie technologicznym i know-how:

 • Lotnicza Fotogrametria i Teledetekcja

  • Zobrazowania Lotnicze

  • Lotniczy Skaning Laserowy (ALS)

 • Mobilny Skaning Laserowy (MLS)

 • Naziemny Skaning Laserowy (TLS)

 • Badania georadarowe (GPR)

 • Geodezyjna obsługa inwestycji

Firma skupia się na integracji danych z różnych sensorów i technologii dzięki temu osiągamy wysoką jakość i kompletność opracowania często nieosiągalną przy użyciu tradycyjnych metod geodezyjnych.

 • Ortofotomapy wysokiej rozdzielczości (PAN, RGB, CIR)

 • Zdjęcia lotnicze (PAN, RGB, CIR, termalne)

 • Numeryczny Model Terenu (NMT)

 • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT)

 • Mapy do celów projektowych

 • Modele 3D

 • GIS

 • Kartografia

 • Pomiary geodezyjne

 • I wiele innych